Vi driver vores lille ejendom på godt 6 Ha med græs i omdrift.

Følgende ydelser købes: Mugning, møgspredning, pløjning, presning og wrapning samt evt. sprøjtning.

Vi råder selv over tromle, harve, såmaskine, gødningsspreder, skårlægger og rive.

Halm til strøelse købes

Besætningen består af 7 ammekøer og 1 tyr. Kalvene sælges ved fravænning.